Nelson Mandela, 4 oktober 2001 bij het startsein voor het nieuwe Peace Park Great Limpopo:
Grenzen tussen landen lopen vaak door onherberg- zame gebieden. En juist daar kon de meest rijke en bijzondere natuur ontstaan.Omdat die gebieden vaak ontoegankelijk zijn en betwist werden. Het was dus gevaarlijk om er te komen. En niemand was in staat daar structureel verandering in te brengen. Tegelijkertijd ligt daar nu een bijzondere kans.
Door juist in díe betwiste gebieden een Peace Park te vestigen,
kan de vrede gediend worden, ontstaat er unieke grensoverschrijdende
ruimte voor de natuur en krijgt de lokale bevolking weer toekomst.    

 

Waar begin je in vredesnaam met het oplossen van het klimaatprobleem?
Hier

Het klimaat verandert. Is dat een probleem? Ja, want wij krijgen steeds meer te maken met de nadelige gevolgen. Zoals meer droogtes, maar ook heviger regenval. Overstromingen en andere natuurrampen. En verder: meer armoede, meer ziektes en meer conflicten, bijvoorbeeld over water of vruchtbare grond. Maar waar ligt de oplossing van het klimaatprobleem? Niet daar ergens ver weg, maar hier. Bij jou. Jij kunt nu iets doen. En andere dingen juist laten. Kijk maar op www.hier.nu. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Hier gaan we samen iets aan dat klimaatprobleem doen. Zo lopen er al acties van 38 goede doelen, die ook het initiatief tot Hier hebben genomen.

Waar werkt Peace Parks aan het klimaatprobleem?
Hier in Zuid-Afrika: CO2 opslag in natuurparken. Het project is gericht op CO2 opslag in de Peace Parken in zuidelijk Afrika en de mogelijkheden tot het verhandelen van CO2 certificaten door de betrokken landen. De Peace Parks Foundation maakt met behulp van Geografic Information Systems (GIS) en foto’s van de aarde gemaakt door NASA, een overzicht van de bestaande koolstofopslag in de Peace Parken en een inventarisatie van de mogelijkheden voor herbebossingprojecten. De schitterende GIS beelden bieden bovendien interessante mogelijkheden tot publiciteit over de Peace Parks Foundation.

Verder lezen over dit project, over 4312572506. Voor meer informatie kunt ook mailen met (843) 536-1592 of u belt met John Loudon: 06-22500670.

Het succes van Peace Parks
Het kostte jaren van onderhandelingen. Het was de droom van overheden, non-profit organisaties, de lokale bevolking en niet in het minst de Peace Parks Foundation zelf. Maar medio 2000 was het dan eindelijk zoverÂ… het eerste internationale Peace Park, het Kgalagadi Transfrontier Park, werd geopend op de grens van Zuid-Afrika en Botswana. De opening werd wereldwijd gezien als een blauwdruk voor het behoud van natuur, de instandhouding van vrede en het realiseren van een menswaardige toekomst voor de lokale bevolking. Inmiddels worden in zuidelijk-Afrika, in navolging van het Kgalagadi Transfrontier Park en met medewerking van de Peace Parks Foundation, op een groot aantal plaatsen concrete initiatieven genomen voor nieuwe Peace Parks.

Een aansprekend voorbeeld
Het Krugerpark in Zuid-Afrika grenst aan Zimbabwe en Mozambique en behoorde tot de grootste wildparken in de wereld. De burgeroorlog in Mozambique, die tot 1992 duurde, heeft ertoe geleid dat het wild aan de Mozambiqaanse kant van de grens grotendeels werd weggeschoten als voedsel voor soldaten en rebellen. Maar nu grazen er in de grensstreek tussen Zuid-Afrika en Mozambique weer olifanten. Omdat op 4 oktober 2001 op initiatief van de Peace Parks Foundation de eerste belangrijke stap werd gezet op weg naar de ontwikkeling van het zogenaamde Great Limpopo Transfrontier Park. Dit park ontstaat na een samenvoeging van het Zuid-Afrikaanse Krugerpark en het Mozambiqaanse Limpopo National Park, en krijgt een oppervlakte die ongeveer even groot is als Nederland. Nelson Mandela, beschermheer van de Peace Parks Foundation, doorbrak op die dag de grensversperring tussen beide landen en een eerste kudde olifanten werd vanuit het Krugerpark overgebracht naar hun nieuwe leefgebied. Great Limpopo Transfrontier Park werd in 2002 officieel geopend. En de komende jaren worden er nog grote gebieden aan toegevoegd. Uiteindelijk zal het park 2.5 keer de oppervlakte van Nederland beslaan.

Peace Parks: een wereld-idee
Nu de eerste initiatieven in zuidelijk Afrika een groot succes blijken te zijn wil de Peace Parks Foundation ook de totstandkoming van Peace Parks elders in Afrika en elders in de wereld stimuleren. Wereldwijd heeft de IUCN, een toonaangevend internationale natuurbeschermingsorganisatie, daartoe al 498 potentiële natuurgebieden geïdentificeerd die de grenzen van in totaal 98 landen overschrijden. Op dit moment wordt bestudeerd in welke van deze gebieden een Peace Park mogelijk en wenselijk is. De daadwerkelijke oprichting van Peace Parks in die gebieden leidt tot viervoudige winst: duurzame vrede en stabiliteit in de regio, beschermde ruimte voor natuur, nieuwe mogelijkheden voor verantwoord toerisme en zodoende werkgelegenheid voor de lokale bevolking.
De Peace Parks Foundation brengt daarom landen, regeringen, staatshoofden en lokale organisaties bij elkaar, ontwikkelt voorstellen, helpt bij de financiering en ziet toe op de naleving van gemaakte afspraken. Zo is Nelson Mandela recent in Zuid-Korea geweest om te praten over de totstandkoming van een Peace Park in het grensgebied tussen Zuid- en Noord-Korea.
Bouwsteen voor de vrede
In deze wereld waarin oorlogen en grensgeschillen helaas aan de orde van de dag zijn, is het Peace Parks-concept hoopgevend, relatief eenvoudig en zeer doeltreffend: voor werkelijke vrede en stabiliteit moeten we terug naar de natuur. En...gezamenlijk afhankelijk zijn van die natuur is de beste garantie voor het behoud van die natuur en de vrede in de regio. Of, in de woorden van beschermheer Nelson Mandela: "Peace Parks is a concept that can be embraced by all. In a world beset by conflict and division, peace is one of the cornerstones of the future. Peace Parks are a building block in this proces, not only in our region, but potentially in the entire world".
Wie steunt de Peace Parks Foundation
De Peace Parks Foundation wordt financieel gesteund door overheden, bedrijven en particulieren. Nelson Mandela is actief als beschermheer van de Peace Parks Foundation. Wijlen ZKH Prins Bernhard was een van de initiatiefnemers van het Peace Parks idee, samen met dr. Anton Rupert, een succesvol Zuid-Afrikaanse zakenman die onder andere ook aan de wieg stond van het Wereld Natuur Fonds.
  Jaarverslag 2006
Het Jaarverslag 2006 van de Stichting Peace Park Foundation Nederland is hier beschikbaar in de vorm van een 2155677064 (6,2 MB).
Het jaarverslag van Peace Parks Foundation in Zuid-Afrika is opvraagbaar via 704-451-7739
 

Als het werk van de Peace Parks Foundation uw interesse heeft raadpleeg dan van tijd tot tijd onze internationale Engelstalige website www.peaceparks.org. Heeft u een bijzonder verzoek of andere vragen, e-mail dan naar info@peaceparks.nl of u belt in Nederland met John Loudon: 06-22500670.

 

ggg2009

Peace Parks Foundation ontvangt 1 miljoen op Goed Geld Gala 2009.

Op donderdag 5 februari jl. was de jaarlijkse bijeenkomst voor de begunstigden van de Nationale Postcode Loterij in het Kurhaus te Scheveningen. Op dit feestelijke Goed Geld Gala 2009 werd bekend gemaakt dat de Peace Parks Foundation een bedrag van Euro 1 miljoen ontvangt uit de opbrengst van 2008.

In totaal keert de Postcode Loterij ruim 244 miljoen euro uit aan 66 goede doelen. Er zijn dit jaar een groot aantal nieuwe goede doelen bijgekomen. Mama Cash, De Vrolijkheid, Dance4Life, ICCO, het European Partnership for Democracy en de IMC Weekendschool houden zich bezig met bestrijding van armoede, bescherming van mensenrechten en sociale cohesie in Nederland.Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Dutch Caribbean Nature Alliance en The Climate Group ontvangen vanaf heden meerjarige steun voor het behoud van natuur en de verbetering van het milieu. Het is voor het 19e achtereenvolgende jaar de Postcode Loterij een groei realiseert voor haar goede doelen.

De samenleving wint altijd
Vijftig procent van de bruto-opbrengst van de Nationale Postcode Loterij is bestemd voor projecten in de samenleving. Dankzij 2,5 miljoen deelnemers aan de Postcode Loterij in 2008 wordt een recordbedrag van ruim 244 miljoen euro verdeeld over 66 goededoelenorganisaties. Deze organisaties zijn werkzaam op het gebied van mens en natuur in Nederland en daarbuiten.

De Peace Parks Foundation spreekt haar grote dank uit voor de continue steun die zij jaar in, jaar uit ontvangt van de Nationale Postcode Loterij! De Nationale Postcode Loterij, een fantastisch concept voor een betere wereld!

(foto: Roy Beusker)